På toppen..

Vi ville på tooppen i dag. Så vi kørte til Braunlage for at køre med kabelbanen till toppen af Harzens næsthøjeste bjerg.

Wurmberg hedder bjerget, og er nabo til Brochen, eller Bloksbjerg. Prisen for at køre med toget ril Brochen er simpelthen for høj. Næsten 400kr retur. Så hellere 130 for en svævebane. Første udfordring er tyskernes næsten anti elektroniske tilgang. En parkeringsplads, hvor der kan betales med kontanter. Eller via sms. Næsmeste sted veksler ikke. Nåmen, tilbage til pladsen, og hente penge. Dernæst køber man parkering i halve timer. Men hvor længe er man om at se en bjergtop?

Vi købte to timer, hvilket viste sig lige at være nok.

På toppen blev vi noget, chokeret. Udsigten var fantastisk menn hele Harzen er skovdød. Alt hvad man ser er vissen og død.

Det brune på første billede er døde grantræer.

Vi ville effter at være kommet ned, gå en tur i skoven, men overalt er der øde sletter, og døde trær.

Vi ville finde et sted at spise, så vi kørte til San Andreasberg. Alle spisesteder var lukkede, men vi fik nogle gode billeder af de meget stejle veje i byen.

Vel hjemme gik vi en tur bag pladsen. Her er skov med grønne blade.

Resten af dagen går med mad, kaffe og afslapning.

Nogle af os, er brugt op.